فرش ایران

مستند فرش آهنین

دراین برنامه کارشناسان فرش آهنین افشار تکاب آذربایجان غربی قدمت دیرینه دارد، معرفی می کند و توضیحاتی در مورد تاریخچه رنگ آمیزی طراحی و نقوش این فرش داده می شود .همچنین بعضی از اماکن تاریخی این شهر معرفی می شود
پنج شنبه 29 دی 1401 ادامه...

مستند نقش زیگلر

این مستند به فراز و فرود های نقش شرکت سوئیسی زیگلر در صادرات فرش های اراک می پردازد
جمعه 20 خرداد 1401 ادامه...