تحلیل فیلم

نقد سینما - 15 اردیبهشت 1402

در این برنامه کارشناسان فیلم غریب را نقد و بررسی می کنند و گفتنی است میز نقد فیلم آواتار نیز از دیگر بخش های این برنامه است در ادامه جای خالی سینمای بیوگرافیک با حضور آقای بهروز افخمی تبیین می شود.
جمعه 15 اردیبهشت 1402 ادامه...

نقد سینما - 19 اسفند 1401

در این برنامه از نقد سینما کارشناسان آقای محمد رضا مقدسیان و خانم فرزانه فخریان به نقد و بررسی فیلم سینمایی لوپتو و پینوکیو می پردازند .
جمعه 19 اسفند 1401 ادامه...