تحلیل فیلم

نقد سینما - 19 اسنفد 1401

در این برنامه از نقد سینما کارشناسان آقای محمد رضا مقدسیان و خانم فرزانه فخریان به نقد و بررسی فیلم سینمایی لوپتو و پینوکیو می پردازند .
جمعه 19 اسفند 1401 ادامه...