خبری

سیاحت غرب - 30 بهمن 1402

گزیده ای از سخنان ایلان پاپه تاریخ‌دان اسرائیلی در همایش «غزه؛ مورد کاوی یک نسل کشی» در ژنو در 30 دی 1402
دو شنبه 30 بهمن 1402 ادامه...