گفتگوی سیاسی

شیوه - 6 مهر 1401

موضوع: مسئولیت اجتماعی سلبریتی ها با حضور جناب دکتر اسفندیاری عضو عیات علمی دانشگاه هنر و جناب آقای عسگرپور رییس هیات مدیره خانه سینما
چهار شنبه 6 مهر 1401 ادامه...