ستاره شناسی

راهنمای مسافران کهکشان - 2 بهمن

راهنمای مسافران کهکشان این هفته میزبان «امیر عباس خان‌بیگی» کارشناس ارشد کیهان‌شناسی با موضوع «امواج گرانشی» است. در بخش دیگر «مصطفی یاوری» پژوهشگر تاریخ علم از فعالیت‌های نجومی ابن‌هیثم خواهد گفت.
یک شنبه 3 بهمن 1400 ادامه...

راهنمای مسافران کهکشان - 11 دی

راهنمای مسافران کهکشان این هفته میزبان «دکتر فرزان مومنی» عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی؛ با موضوع جهان تلسکوپ‌ها از گالیله تا جیمزوب است. در بخش دیگر «حنانه امین‌پور» از شگفتی‌های آسمان شب خواهد گفت.
یک شنبه 12 دی 1400 ادامه...