تازه های علم و فناوری

چرخ - 29 دی

پیشنهاد کتاب‌ها و فیلم‌های علمی-تخیلی و گفتگو درباره‌ی تهدیدات شناختی
چهار شنبه 29 دی 1400 ادامه...

چرخ - 26 دی

گفتگو درباره‌ی بلاک‌چین یا زنجیره‌ی بلوکی سیستمی برای ثبت و ضبط داده‌ها
یک شنبه 26 دی 1400 ادامه...

چرخ - 21 دی

موضوع خون‌های نادر / مصطفی مقدم، مدیر برنامه‌ی ملی خون نادر ایران
سه شنبه 21 دی 1400 ادامه...

چرخ - 19 دی

اثرات زیست محیطی نیروگاه‌ها را چگونه می‌توان کاهش داد؟
یک شنبه 19 دی 1400 ادامه...

چرخ - 13 دی

روند تکنولوژی‌ها در ۱۰ سال آینده را با حضور یک کارشناس آینده‌پژوه
دو شنبه 13 دی 1400 ادامه...