سریال پلیسی

تحقیقات پلیس - قسمت 6

با پیدا شدن بقیه ی جسد و مدارک دیگر بازرس مولر مدارک کافی برای محکوم کردن مخترع پیدا میکند در نهایت او را برای قتل کیم وال محکوم می شود.
سه شنبه 4 بهمن 1401 ادامه...

تحقیقات پلیس - قسمت 5

شواهد کم کم پیدا می شوند و بازرس به حل کردن معما نزدیک شده گرچه هنوز مدارک کافی برای محکوم کردن مخترع ندارد
دو شنبه 3 بهمن 1401 ادامه...

تحقیقات پلیس - قسمت 4

روز بیست و ششم است و بازرس مولر تحت فشار زیادی قرار گرفته او برای پیدا کردن سر جسد از تیم ویژه که سگهای دست آموز سوئدی دارند کمک می گیرد.
یک شنبه 2 بهمن 1401 ادامه...

معمای پالرمو

سریال معمای پالرمو محصول 2011 ایتالیا به کارگردانی رناتو دی ماریا یک سریال 12 قسمتی است که از روز یکشنبه 8 اسفند ساعت 10 دقیقه بامداد هر روز از شبکه چهار پخش می شود.
یک شنبه 8 اسفند 1400 ادامه...