علی سرزعیم

زاویه - 12 آبان 1400

دراین قسمت زاویه میزبان علی سرزعیم اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبائی(ره)  و محمد نعمتی اقتصاددان، مدیرکل پژوهش و عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام‌صادق(ع) خواهد بود
جمعه 14 آبان 1400 ادامه...