فضای مجازی

پایان نامه - 30 تیر 1403

عنوان: بررسی و ارزیابی رفتار کاربران شبکه‌های اجتماعی بر اساس صفات هیجانی و شخصیتی مبتنی بر رویکرد یادگیری ماشین
شنبه 30 تیر 1403 ادامه...

گیومه - 3 مهر 1402

بررسی یک خبر: زمین لرزه ای به شدت 6/9 ریشتر مراکش را لرزاند و 3000 نفر در این زمین لرزه کشته شدند!
دو شنبه 3 مهر 1402 ادامه...