باستان شناسی

شکارچیان آرامگاه

مستند سه قسمتی شکارچیان آرامگاه پرده از اسرار آرامگاه کشف شده فراعنه با قدمت 2500 سال بر می دارد.
چهار شنبه 10 اسفند 1401 ادامه...

مهندسی باستانی

«مهندسی باستانی» محصول سال ۲۰۲۱ کمپانی آلمانی ZDF، به جذاب‌ترین شاهکارهای مهندسی از دنیای باستان، که مهندسی امروزی را الهام‌بخش و تحت تأثیر قرار داده، می پردازد.
یک شنبه 6 شهریور 1401 ادامه...