شعر و ادب پارسی

می بی غش - 23 آذر 1401

زندگی و زمانه حافظ ؛ حافظ-اشعار حافظ فراتر از مرزها و به سراسر عالم رسیده است ؛ تاریخ و فرهنگ در آینه غزلیات حافظ ؛ آشنایی و علاقه ی شدید حافظ به فرهنگ ایرانیان
چهار شنبه 23 آذر 1401 ادامه...

می بی غش - 21 آذر 1401

زندگی و زمانه حافظ؛ روایت قصه حافظ و سفر او به یزد، دوران دلتنگی ، خستگی و ملولی حافظ
دو شنبه 21 آذر 1401 ادامه...