پخش: هر روز ساعت 20

اخبار علم، فناوری و فرهنگ

اخبار علمی فرهنگی هنری شبکه چهار یا همان خبر 20، هر روز ساعت 20 به مدت 25 دقیقه پخش می شود.
تعداد بازدید 3457

دانلود قسمت های خبر 20 (آرشیو خودکار بی وقفه)

نام برنامه تاریخ پخش دانلود
خبر 20
چهار شنبه 2 فروردین 1402 - 19:59:40
خبر 20
سه شنبه 1 فروردین 1402 - 19:59:40
خبر 20
یک شنبه 28 اسفند 1401 - 19:59:40
خبر 20
شنبه 27 اسفند 1401 - 19:59:40
خبر 20
جمعه 26 اسفند 1401 - 19:59:40
خبر 20
پنج شنبه 25 اسفند 1401 - 19:59:40
خبر 20
چهار شنبه 24 اسفند 1401 - 19:59:40
خبر 20
سه شنبه 23 اسفند 1401 - 19:59:40
خبر 20
دو شنبه 22 اسفند 1401 - 19:59:40
خبر 20
یک شنبه 21 اسفند 1401 - 19:59:40
خبر 20
شنبه 20 اسفند 1401 - 19:59:40
خبر 20
جمعه 19 اسفند 1401 - 19:59:40
خبر 20
پنج شنبه 18 اسفند 1401 - 19:59:40
خبر 20
چهار شنبه 17 اسفند 1401 - 19:59:40
خبر 20
سه شنبه 16 اسفند 1401 - 19:59:40
خبر 20
دو شنبه 15 اسفند 1401 - 19:59:40
خبر 20
یک شنبه 14 اسفند 1401 - 19:59:40
خبر 20
شنبه 13 اسفند 1401 - 19:59:40
خبر 20
جمعه 12 اسفند 1401 - 19:59:40
خبر 20
پنج شنبه 11 اسفند 1401 - 19:59:40
خبر 20
چهار شنبه 10 اسفند 1401 - 19:59:40
خبر 20
سه شنبه 9 اسفند 1401 - 19:59:40
خبر 20
دو شنبه 8 اسفند 1401 - 19:59:40
خبر 20
یک شنبه 7 اسفند 1401 - 19:59:40
خبر 20
شنبه 6 اسفند 1401 - 19:59:40
خبر 20
جمعه 5 اسفند 1401 - 19:59:40
خبر 20
پنج شنبه 4 اسفند 1401 - 19:59:40
خبر 20
چهار شنبه 3 اسفند 1401 - 19:59:40
خبر 20
سه شنبه 2 اسفند 1401 - 19:59:40
خبر 20
دو شنبه 1 اسفند 1401 - 19:59:40
خبر 20
یک شنبه 30 بهمن 1401 - 19:59:40
خبر 20
شنبه 29 بهمن 1401 - 19:59:40
خبر 20
جمعه 28 بهمن 1401 - 19:59:40
خبر 20
سه شنبه 25 بهمن 1401 - 19:59:40
خبر 20
یک شنبه 23 بهمن 1401 - 20:0:0
خبر 20
شنبه 22 بهمن 1401 - 20:0:0
خبر 20
جمعه 21 بهمن 1401 - 20:0:0
خبر 20
پنج شنبه 20 بهمن 1401 - 20:0:0
خبر 20
چهار شنبه 19 بهمن 1401 - 20:0:0
خبر 20
سه شنبه 18 بهمن 1401 - 20:0:0
خبر 20
دو شنبه 17 بهمن 1401 - 20:0:0
خبر 20
یک شنبه 16 بهمن 1401 - 20:0:0
خبر 20
شنبه 15 بهمن 1401 - 20:0:0
خبر 20
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 20:0:0
خبر 20
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 20:0:0
خبر 20
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 19:59:40
خبر 20
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 20:0:0
خبر 20
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 20:0:0
خبر 20
شنبه 8 بهمن 1401 - 20:0:0
خبر 20
جمعه 7 بهمن 1401 - 20:0:0
خبر 20
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 20:0:0
خبر 20
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 20:0:0
خبر 20
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 20:0:0
خبر 20
شنبه 1 بهمن 1401 - 20:0:0
خبر 20
جمعه 30 دی 1401 - 20:0:0
خبر 20
پنج شنبه 29 دی 1401 - 20:0:0
خبر 20
چهار شنبه 28 دی 1401 - 20:0:0
خبر 20
سه شنبه 27 دی 1401 - 20:0:0
خبر 20
دو شنبه 26 دی 1401 - 20:0:0
خبر 20
یک شنبه 25 دی 1401 - 20:0:0
خبر 20
شنبه 24 دی 1401 - 20:0:0
خبر 20
پنج شنبه 22 دی 1401 - 20:0:0
خبر 20
چهار شنبه 21 دی 1401 - 20:0:0
خبر 20
سه شنبه 20 دی 1401 - 20:0:0
خبر 20
دو شنبه 19 دی 1401 - 20:0:0
خبر 20
یک شنبه 18 دی 1401 - 20:0:0
خبر 20
شنبه 17 دی 1401 - 20:0:0
خبر 20
جمعه 16 دی 1401 - 20:0:0
خبر 20
پنج شنبه 15 دی 1401 - 20:0:0
خبر 20
پنج شنبه 15 دی 1401 - 20:0:0
خبر 20
چهار شنبه 14 دی 1401 - 20:0:0
خبر 20
چهار شنبه 14 دی 1401 - 20:0:0
خبر 20
سه شنبه 13 دی 1401 - 20:0:0
خبر 20
دو شنبه 12 دی 1401 - 20:0:0
خبر 20
یک شنبه 11 دی 1401 - 20:0:0
خبر 20
شنبه 10 دی 1401 - 20:0:0
خبر 20
جمعه 9 دی 1401 - 20:0:0
خبر 20
پنج شنبه 8 دی 1401 - 20:0:0
خبر 20
چهار شنبه 7 دی 1401 - 20:0:0
خبر 20
سه شنبه 6 دی 1401 - 20:0:0
خبر 20
دو شنبه 5 دی 1401 - 20:0:0
خبر 20
یک شنبه 4 دی 1401 - 20:0:0
خبر 20
شنبه 3 دی 1401 - 20:0:0
خبر 20
شنبه 3 دی 1401 - 20:0:0
خبر 20
جمعه 2 دی 1401 - 20:0:0
خبر 20
جمعه 2 دی 1401 - 20:0:0
خبر 20
پنج شنبه 1 دی 1401 - 20:0:0
خبر 20
چهار شنبه 30 آذر 1401 - 20:0:0
خبر 20
سه شنبه 29 آذر 1401 - 20:0:0
خبر 20
دو شنبه 28 آذر 1401 - 20:0:0
خبر 20
یک شنبه 27 آذر 1401 - 20:0:0
خبر 20
شنبه 26 آذر 1401 - 20:0:0
خبر 20
چهار شنبه 23 آذر 1401 - 20:0:0
خبر 20
سه شنبه 22 آذر 1401 - 20:0:0
خبر 20
دو شنبه 21 آذر 1401 - 20:0:0
خبر 20
یک شنبه 20 آذر 1401 - 20:0:0
خبر 20
شنبه 19 آذر 1401 - 20:0:0
خبر 20
جمعه 18 آذر 1401 - 20:0:0
خبر 20
پنج شنبه 17 آذر 1401 - 20:0:0
خبر 20
چهار شنبه 16 آذر 1401 - 20:0:0
خبر 20
سه شنبه 15 آذر 1401 - 20:0:0

قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها