چند رسانه ای

امام به شورای نگهبان می‌فرمایند شما باید شرایط زمان و مکان را در نظر بگیرید...

«صفدر الهی‌راد» در برنامه شیوه: عنصر زمان و مکان حقیقت اسلام است و حتی امام به شورای نگهبان می‌فرمایند شما باید شرایط زمان و مکان را در نظر بگیرید و هیچ کجا مرحوم مصباح با این نظر مخالفتی ندارند.
شنبه 23 دی 1402 ادامه...