سیاحت غرب

چرخه احمق ها - قسمت اول

سیاحت غرب : قسمت اول مستند چرخه احمق ها. چرخه احمق ها به معضل تولید مواد شیمایی سرطان زا توسط شرکت های بزرگ شیمیایی آمریکا می پردازد در حالیکه آنها خود به سرطانزا بودن محصولات خود آگاهی دارند
چهار شنبه 24 خرداد 1402 ادامه...

سیاحت غرب - 20 خرداد 1402

شکنجه به سبک اصیل انگلیسی؛ این مستند در مورد شکنجه های بریتانیایی ها در نیمه قرن بیستم در حق جنبش مائومائو در کنیا است. (قسمت اول)
شنبه 20 خرداد 1402 ادامه...