زاویه؛ ویژه دهه فجر 1401

زاویه - 21 بهمن 1401

موضوع گفتگوی تخصصی برنامه: سیاست های فرهنگ و دانش در دوره پهلوی با حضور دکتر سید جواد میری
جمعه 21 بهمن 1401 ادامه...

زاویه - 19 بهمن 1401

موضوع گفتگوی تخصصی برنامه : سیاست های مذهبی دوره پهلوی؛ با حضور دکتر حمید رضا اسماعیلی
چهار شنبه 19 بهمن 1401 ادامه...

زاویه - 18 بهمن 1401

موضوع: تطورات فرهنگی انقلاب اسلامی در نسبت با دوره پهلوی با حضور دکتر فرزاد جهان بین عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
سه شنبه 18 بهمن 1401 ادامه...

زاویه - 17 بهمن 1401

موضوع گفتگوی تخصصی: هویت ملی ایران در دوره پهلوی با حضور دکتر نورالله قیصری عضور هیات علمی دانشگاه تهران
دو شنبه 17 بهمن 1401 ادامه...

زاویه - 15 بهمن 1401

با حضور دکتر قاسم تبریزی پژوهشگر تاریخ معاصر در بخش گفتگوی تخصصی با موضوع احزاب و تحزب در دوران پهلوی
شنبه 15 بهمن 1401 ادامه...

زاویه - 13 بهمن 1401

گفتگو با موضوع تفسیر پهلوی از انقلاب اسلامی در بخش گفتگوی تخصصی با حضور دکتر حسین محمدی سیرت
پنج شنبه 13 بهمن 1401 ادامه...