ساعت سینما

ساعت سینما - 29 دی 1401

نقد و بررسی فیلم سینمایی بندزن خیاط سرباز جاسوس به کارگردانی توماس آلفردسن با حضور سلمان خورشیدی نویسنده و کارگردان
پنج شنبه 29 دی 1401 ادامه...

ساعت سینما - 15 دی 1401

نقد و تحلیل فیلم تنت به کارگردانی کریستوفرنولان با حضور امیر رضا تجویدی منتقد و پژوهشگر سینما
پنج شنبه 15 دی 1401 ادامه...

ساعت سینما- 8 دی 1401

موضوع: بررسی فیلم سینمایی شب بخیر و موفق باشید؛ باحضور سعید قطبی زاده منتقد و مدرس سینما
پنج شنبه 8 دی 1401 ادامه...