پندار

پندار؛ فصل دوم قسمت اول - 7 شهریور 1400

بررسی و تعریف جریان روشنفکری ، میهمانان برنامه: دکتر غلامعلی حداد عادل ، دكتر منوچهر آشتياني، اصغر طاهر زاده، دكتر تقي آزاد ارمكي، دكتر بيژن عبدالكريمي، دكتر نعمت الله فاضلي، دكتر صادق زيباكلام
یک شنبه 7 شهریور 1400 ادامه...