تهیه کننده و کارگردان: قاسم اکبری
اجرا: دکتر شهریار زرشناس
زمان پخش: یکشنبه تا چهارشنبه ساعت 16:30

تاریکخانه ایدئولوژی

واکاوی در مفهوم ایدئولوژی و تحلیل و بررسی روند شکل گیری و گسترش ایدئولوژی های عالم مدرن در برنامه تاریکخانه ایدئولوژی
تعداد بازدید 1410 دریافت فیلم

فصل اول برنامه تاریکخانه با ارائه دکتر شهریار زرشناس و به تهیه کنندگی و کارگردانی قاسم اکبری از یکشنبه 10 اردیبهشت ماه سال جاری بر روی آنتن شبکه چهار می رود. در این فصل از برنامه تاریکخانه ایدئولوژی سیر تطور مفهوم ایدئولوژی، بررسی ویژگی های عصر روشنگری، معرفی متفکران تاثیرگذار در شکل گیری ایدئولوژی های مدرن و لیبرالیسم و نسبت آن با آرمان گرایی انقلابی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. زمان پخش این برنامه روزهای یکشنبه تا چهارشنبه ساعت 16:30 و تکرار آن روز بعد ساعت 10 می باشد.

برچسب :

دانلود قسمت های تاریکخانه ایدئولوژی (آرشیو خودکار بی وقفه)

نام برنامه تاریخ پخش دانلود
تاریکخانه ایدئولوژی
پنج شنبه 11 خرداد 1402 - 16:13:24
تاریکخانه ایدئولوژی
پنج شنبه 11 خرداد 1402 - 10:13:57
تاریکخانه ایدئولوژی
پنج شنبه 11 خرداد 1402 - 3:40:3
تاریکخانه ایدئولوژی
چهار شنبه 10 خرداد 1402 - 16:17:19
تاریکخانه ایدئولوژی
چهار شنبه 10 خرداد 1402 - 10:8:52
تاریکخانه ایدئولوژی
چهار شنبه 10 خرداد 1402 - 3:32:22
تاریکخانه ایدئولوژی
سه شنبه 9 خرداد 1402 - 16:16:53
تاریکخانه ایدئولوژی
سه شنبه 9 خرداد 1402 - 10:20:30
تاریکخانه ایدئولوژی
سه شنبه 9 خرداد 1402 - 3:40:6
تاریکخانه ایدئولوژی
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 16:27:32
تاریکخانه ایدئولوژی
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 3:37:11
تاریکخانه ایدئولوژی
یک شنبه 7 خرداد 1402 - 16:19:7
تاریکخانه ایدئولوژی
یک شنبه 7 خرداد 1402 - 10:20:2
تاریکخانه ایدئولوژی
یک شنبه 7 خرداد 1402 - 3:36:43
تاریکخانه ایدئولوژی
پنج شنبه 4 خرداد 1402 - 16:26:15
تاریکخانه ایدئولوژی
پنج شنبه 4 خرداد 1402 - 10:20:51
تاریکخانه ایدئولوژی
پنج شنبه 4 خرداد 1402 - 3:32:49
تاریکخانه ایدئولوژی
چهار شنبه 3 خرداد 1402 - 16:28:29
تاریکخانه ایدئولوژی
چهار شنبه 3 خرداد 1402 - 10:22:1
تاریکخانه ایدئولوژی
چهار شنبه 3 خرداد 1402 - 3:37:58
تاریکخانه ایدئولوژی
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 16:23:35
تاریکخانه ایدئولوژی
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 10:19:17
تاریکخانه ایدئولوژی
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 3:48:53
تاریکخانه ایدئولوژی
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 16:23:16
تاریکخانه ایدئولوژی
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 10:19:56
تاریکخانه ایدئولوژی
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 3:42:5
تاریکخانه ایدئولوژی
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - 16:26:3
تاریکخانه ایدئولوژی
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - 16:22:32
تاریکخانه ایدئولوژی
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - 10:25:28
تاریکخانه ایدئولوژی
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - 10:13:28
تاریکخانه ایدئولوژی
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - 3:42:17
تاریکخانه ایدئولوژی
پنج شنبه 28 اردیبهشت 1402 - 16:24:6
تاریکخانه ایدئولوژی
پنج شنبه 28 اردیبهشت 1402 - 10:0:23
تاریکخانه ایدئولوژی
پنج شنبه 28 اردیبهشت 1402 - 3:50:1
تاریکخانه ایدئولوژی
چهار شنبه 27 اردیبهشت 1402 - 16:21:47
تاریکخانه ایدئولوژی
چهار شنبه 27 اردیبهشت 1402 - 3:43:40
تاریکخانه ایدئولوژی
سه شنبه 26 اردیبهشت 1402 - 16:31:40
تاریکخانه ایدئولوژی
سه شنبه 26 اردیبهشت 1402 - 9:55:54
تاریکخانه ایدئولوژی
سه شنبه 26 اردیبهشت 1402 - 3:44:7
تاریکخانه ایدئولوژی
دو شنبه 25 اردیبهشت 1402 - 16:22:30
تاریکخانه
دو شنبه 25 اردیبهشت 1402 - 3:44:32
تاریکخانه
یک شنبه 24 اردیبهشت 1402 - 16:22:39
تاریکخانه
یک شنبه 24 اردیبهشت 1402 - 10:17:6
تاریکخانه
یک شنبه 24 اردیبهشت 1402 - 3:47:13
تاریکخانه
پنج شنبه 21 اردیبهشت 1402 - 16:15:51
تاریکخانه
پنج شنبه 21 اردیبهشت 1402 - 9:55:56
تاریکخانه
پنج شنبه 21 اردیبهشت 1402 - 2:44:43
تاریکخانه
چهار شنبه 20 اردیبهشت 1402 - 16:15:14
تاریکخانه
چهار شنبه 20 اردیبهشت 1402 - 9:50:45
تاریکخانه
چهار شنبه 20 اردیبهشت 1402 - 2:46:19
تاریکخانه
سه شنبه 19 اردیبهشت 1402 - 16:23:23
تاریکخانه
سه شنبه 19 اردیبهشت 1402 - 10:17:57
تاریکخانه
سه شنبه 19 اردیبهشت 1402 - 2:45:38
تاریکخانه
دو شنبه 18 اردیبهشت 1402 - 16:19:25
تاریکخانه
دو شنبه 18 اردیبهشت 1402 - 10:18:46
تاریکخانه
دو شنبه 18 اردیبهشت 1402 - 2:46:56
تاریکخانه
یک شنبه 17 اردیبهشت 1402 - 16:17:15
تاریکخانه
یک شنبه 17 اردیبهشت 1402 - 10:15:48
تاریکخانه
یک شنبه 17 اردیبهشت 1402 - 2:50:9
تاریکخانه
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1402 - 16:11:54
تاریکخانه
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1402 - 10:24:14
تاریکخانه
چهار شنبه 13 اردیبهشت 1402 - 16:15:58
تاریکخانه
چهار شنبه 13 اردیبهشت 1402 - 10:29:12
تاریکخانه
چهار شنبه 13 اردیبهشت 1402 - 3:4:11
تاریکخانه
سه شنبه 12 اردیبهشت 1402 - 16:11:9
تاریکخانه
سه شنبه 12 اردیبهشت 1402 - 10:15:35
تاریکخانه
سه شنبه 12 اردیبهشت 1402 - 2:56:58
تاریکخانه
دو شنبه 11 اردیبهشت 1402 - 16:11:9
تاریکخانه
دو شنبه 11 اردیبهشت 1402 - 10:18:6
تاریکخانه
دو شنبه 11 اردیبهشت 1402 - 3:0:51
تاریکخانه
یک شنبه 10 اردیبهشت 1402 - 16:23:19

قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها