در شب تئاتر در بررسی تئاتر شهرستان مطرح شد: نیاز به مهندسی فرهنگی و مدیریت فرهنگی داریم / باید برای تئاتر یک سازمان مستقل با ردیف بودجه مستقل ایجاد شود

شب تئاتر در شانزدهمین برنامه از سری جدید خود، شنبه 18 آبان، با اجرای منوچهر اکبرلو و موضوع «چالش های تئاتر در استان ها» میزبان محمدرضا الوند، مدیر هماهنگی تئاتر استان های اداره کل هنرهای نمایشی و میثم زندی، نویسنده، کارگردان و استاد دانشگاه بود.

یک شنبه 19 آبان 1398 - 11:30:56ادامه...
در شب تئاتر در بررسی تئاتر شهرستان مطرح شد: نیاز به مهندسی فرهنگی و مدیریت فرهنگی داریم / باید برای تئاتر یک سازمان مستقل با ردیف بودجه مستقل ایجاد شود
>> > 1 2 3 4 5  ... < <<