چهارسوی علم

مجموعه چهار سوی علم با پرداختن به موضوعات مختلف علمی مانند جانوران، پزشکی، هوا فضا، دیجیتال و ... شنبه و دوشنبه ساعت 21 از شبکه چهار سیما پخش می شود.
تعداد بازدید 2181

مستندهای چهارسوی علم به کوشش واحد تامین برنامه تهیه و آماده پخش می شود.

ویدئوهای مرتبط

قسمت ها

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
نمایش همه نظرات