معنای زندگی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مهدی عباسی آغوی در تشریح معنای «احترام» در زندگی بیان کرد: رذایل اخلاقی ازجمله حرص، حسد و کبر; موانع احترام به خود و دیگران

«معنای زندگی» در بیست و دومین برنامه سری جدید خود، سه شنبه 7 خرداد، با اجرا و کارشناسی دکتر سید محمد تقی موحد ابطحی میزبان حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مهدی عباسی آغوی، استاد حوزه و روانشناس بود تا به موضوع « احترام و معنای زندگی» بپردازند.
چهار شنبه 8 خرداد 1398 ادامه...

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مهدی عباسی در «معنای زندگی» مطرح کرد: ریشه ی اضطراب نداشتن معنا در زندگی است/ آرامش; گمشده ی زندگی بشر امروز است

«معنای زندگی» در هجدهمین برنامه سری جدید خود، جمعه 3 خرداد، با اجرا و کارشناسی دکتر سید محمد تقی موحد ابطحی میزبان حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مهدی عباسی آغوی، استاد حوزه و روانشناس بود تا به موضوع « آرامش و معنای زندگی» بپردازند.
یک شنبه 5 خرداد 1398 ادامه...

دکتر خسرو باقری در «معنای زندگی» مطرح کرد: عشق ورزی باید آگاهانه باشد/ نباید بین عقل و عشق منافاتی باشد، که اگر باشد اسمش عشق نیست/ عشق برای اعطلای زندگی ضروری است

«معنای زندگی» در پانزدهمین برنامه سری جدید خود،سه شنبه 31 اردیبهشت، با اجرا و کارشناسی دکتر سید محمد تقی موحد ابطحی میزبان دکتر خسرو باقری، استاد دانشگاه تهران بود تا به موضوع « عشق و معنای زندگی» بپردازند.
چهار شنبه 1 خرداد 1398 ادامه...

برداشت های خاص از دین می تواند ما را دچار عقب ماندگی کند

«معنای زندگی» در هشتمین برنامه سری جدید خود، سه شنبه 24 اردیبهشت، با اجرا و کارشناسی دکتر سید محمد تقی موحد ابطحی میزبان حجت الاسلام دکتر مسعود آذربایجانی، عضو هیئت علمی گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بود تا به موضوع « جایگاه خوف و رجا در آموزه های دینی» بپردازند.
چهار شنبه 25 اردیبهشت 1398 ادامه...

معنای زندگی-6/حجت الاسلام دکتر مسعود آذربایجانی بیان کرد: عدم ارائه به موقع اخبار به مردم توسط منابع مطمئن، سبب ایجاد و گسترش شایعه

«معنای زندگی» در ششمین برنامه سری جدید خود، دوشنبه 23 اردیبهشت، با اجرا و کارشناسی دکتر سید محمد تقی موحد ابطحی میزبان حجت الاسلام دکتر مسعود آذربایجانی، عضو هیئت علمی گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بود تا به موضوع « عوامل تقویت کننده ی امید» بپردازند.
سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 ادامه...