شهید فخری زاده

ویژه‌برنامه «چرخ» درباره شهدای دانشمند ترور/ «چرخ» میزبان همسر شهید شهریاری

هفتادودومین قسمت فصل هفتم «چرخ» ساعت ۱۹ یکشنبه ۹ آذر، به مناسبت ترور شهید دکتر محسن فخری‌زاده به بررسی مسیر علمی شهدای دانشمند ترور و نقش آنها در پیشرفت صنایع دفاعی و هسته‌ای اختصاص دارد.
یک شنبه 9 آذر 1399 ادامه...