اسم خود را می خواهی لیبرال بگذار، می خواهی نگذار، اما...

بخشی از سخنان دکتر بهشتی در جمع مردم برگرفته از برنامه آرشیو گردی: اسم خود را می خواهی لیبرال بگذار، می خواهی غیر لیبرال بگذار... فقط از تو می خواهیم در برابر محرمات الهی حساسیت داشته باشی.
تعداد بازدید 20 دریافت فیلم

قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها