بازگشایی مجدد مدارس تلویزیونی از شبکه چهار سیما

تاریخ انتشار: شنبه 15 شهریور 1399
با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید در سال 99 و برگزاری مدارس تلویزیونی در شبکه های سیما، بار دگر کلاسهای تلویزیونی از شبکه چهار سیما نیز پخش خواهد شد.
تعداد بازدید: 4552

به گزارش روابط عمومی شبکه چهار سیما، سال تحصیلی جدید از ۱۵ شهریورماه با آموزش حضوری در سراسر کشور قرار است کار خود را آغاز  کند، از این رو پخش کلاسهای درس مدرسه تلویزیونی ایران نیز از امروز آغاز می‌ شود.

جدول پخش برنامه‌ها از شبکه آموزش و شبکه ۴ برای ۱۵ شهریور به شرح زیر روی آنتن می‌رود:

شبکه ۴

ساعت ٨ تا ۸:۳۰ عربی زبان قرآن١ پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸:۳۰ تا ٩ عربی زبان قرآن٢ پایه یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ٩ تا ۹:۳۰ عربی زبان قرآن٣ پایه دوازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۹:۳۰ تا ١٠ زبان انگلیسی ١ پایه دهم مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ١٠ تا ۱۰:۳۰ زبان انگلیسی ٢ پایه یازدهم مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١ زبان انگلیسی ٣ پایه دوازدهم مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ١١ تا ۱۱:۳۰ زبان انگلیسی ٣ پایه دوازدهم مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۱:۳۰ تا ١٢ دین و زندگی ١ پایه دهم رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٢تا ۱۲:۳۰ دین و زندگی ٢ پایه یازدهم رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ۱۲:۳۰ تا ١٣ دین و زندگی ٣ پایه دوازدهم رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

 

شبکه آموزش

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ٨ تا ۸:۳۰ الزامات محیط کار -مشترک شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۸:۳۰ تا ٩ اخلاق حرفه‌ای -مشترک شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ٩ تا ۹:۳۰ نوآوری و کارآفرینی- مشترک شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵ درس نقشه کشی -مشترک زمینه صنعت

ساعت ٢١:١۵ تا ٢١:۴۵ درس تاریخ هنر ایران -مشترک زمینه هنر و گرافیک

ابتدایی

ساعت ١٠:۴۵ تا ١۱:۱۰ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١۱:۱۰ تا ١١:٣۵ بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ١١:٣۵ تا ١٢علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت ١٢ تا ١٢:٢۵ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵ علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه اول

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵:٠٠ عربی پایه هفتم (درس اول)

ساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ عربی پایه هشتم (درس اول)

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ عربی پایه نهم (درس اول)

متوسطه دوم

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ زیست شناسی ١ پایه دهم رشته علوم تجربی

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ زیست شناسی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ درس فیزیک١ پایه دهم رشته علوم تجربی

ساعت٢٠ تا ٢٠:٢۵ درس فیزیک٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ٢٠:٢۵ تا ٢٠:۵٠ درس فیزیک٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

دسته بندی :

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها