مستند های شبکه چهار

مستند سرزمین زخم خورده

از دیار بامیان در فارسی میانه به نام بامیکان نام برده شده است - دوره کوشانیان ، طلایی ترین دوره تاریخی این سرزمین بوده است - این سرزمین زیبا در قلب افغانستان کنونی در دوره کوشانیان ، پایتخت آیینی و فرهنگی این شاهنشاهی بوده است.
پنج شنبه 7 بهمن 1400 ادامه...

هزار سنگر دل ها

در این مستند فرماندهان سپاه در مورد وقایع حماسه آمل در سال 1360 صحبت می کنند.
چهار شنبه 6 بهمن 1400 ادامه...

مستند غول های اعماق دریا

ین مجموعه مستند که محصول سال ۲۰۱۷ کشور فرانسه است، در قالب برنامه "چهارسوی علم" از شنبه تا دوشنبه، ۲ الی ۴ بهمن ماه، از شبکه چهار سیما پخش و روز بعد در ساعت های ۲ بامداد ۷ و ۱۵ تکرار خواهد شد.
یک شنبه 3 بهمن 1400 ادامه...