مکعب

فناوری چگونه عمل می کند - قسمت 11

در این قسمت : موج روبات کاوشگر و اسرار اعماق دریا / کپسول نوح دستاورد یک دانشمند ژاپنی، کپسولی برای نجات در سونامی پارک اسکیت با سکوهای قابل حمل
یک شنبه 10 بهمن 1400 ادامه...

فناوری چگونه عمل می کند- قسمت 10

در این قسمت : خودروهای ضد گلوله نسل جدید با شیشه هایی که امکان تیراندازی به سرنشینان خودرو میدهد / مدارک موجود در یخ های باستانی درباره حیات فرازمینی بزرگترین جزیره مصنوعی شناور
پنج شنبه 7 بهمن 1400 ادامه...