چهار سوی علم

چهار سوي علم؛ بررسي آثار هنرمند دانماركي اولافور الياسون

اولافور الیاسون هنرمند دانمارکی- ایسلندی است که برای هنرچیدمان و خلق مجسمه‌های بزرگ خود بسیار شناخته شده‌است. او در چیدمان‌ها و مجسمه‌های هنری خود با بکارگیری عناصری چون نور، آب و دمای هوا بینندگانش را نسبت به پروژه‌های خود آگاهتر می‌سازد.این برنامه به بررسی شیوه و تکنیک به کار رفته در آثار او میپردازد.
دو شنبه 8 شهریور 1400 ادامه...

چهارسوي علم؛ حرکت در سطح مریخ - 6 شهریور 1400

هر دو سال یکبار مریخ در نزدیکترین فاصله با زمین قرار میگیرد... قرار است مریخ نورد استقامت که چدیدترین مریخ نورد است و قابلیت دیدن و بررسی اعماق زمین را نیز دارد در آن زمان به سوی مریخ پرتاب شود .این برنامه به بررسی دست آوردهای مریخ نوردهای قدیمی تر و ویژگیهای مریخ نورد استقامت اختصاص دارد.
یک شنبه 7 شهریور 1400 ادامه...