چرخ

چرخ از پدیده اجتناب ناپذیر هزاره سوم می گوید

امروز دو شنبه 23 خرداد ،چرخ به فناوری نانو و رایانه های بینا و شنوا می پردازد.به گزارش روابط عمومی شبکه چهار سیما: برنامه چرخ به تهیه کنندگی مریم فیروزی امروز در دو بخش با موضوع نانوشیمی و نانوراکتورها و رایانه های بینا و شنوا از شبکه چهار پخش می شود. .
دو شنبه 22 خرداد 1396 ادامه...

امروز چهار شنبه 9 خرداد ،مصادف با 31 may روز جهانی بدون دخانیات ،چرخ از آسیبهای مصرف دخانیات می گوید.

به گزارش روابط عمومی شبکه چهار سیما: برنامه چرخ به تهیه کنندگی مریم فیروزی در بخش اول به روز جهانی بدون دخانیات و در بخش دوم به فلسفه زیست شناسی می پردازد.
چهار شنبه 10 خرداد 1396 ادامه...

شگفتیهای پوست در چرخ

به گزارش روابط عمومی شبکه چهار سیما: برنامه چرخ امروز در یک بخش ساختار و عملکرد پوست انسان و در بخش دیگر مهندسی ژئوماتیک و فناوری اطلاعات را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
یک شنبه 7 خرداد 1396 ادامه...

مقابله با باج افزارها

به گزارش روابط عمومی شبکه چهار سیما: برنامه چرخ به تهیه کنندگی مریم فیروزی امروز ششم خرداد ماه در بخش اول به مهاجرت ماهیان و در بخش دوم به امنیت اطلاعات می پردازد.
شنبه 6 خرداد 1396 ادامه...