سینمایی

"چاقو کشی" و "بهترین دشمنان"

فیلم های سینمایی چاقو کشی در روز پنجشنبه 7 مرداد و فیلم سینمایی بهترین دشمنان در روز جمعه 8 مرداد از شبکه چهار پخش می شود.
سه شنبه 5 مرداد 1400 ادامه...

«لئون» و «آخرین امپراطور» سینمایی های هفته اول تابستان 1400

برنامه تلویزیونی «ساعت سینما» پنجشنبه 3 تیرماه ساعت ۲۰:۳۰ با نقد و تحلیل فیلم سینمایی «لئون حرفه ای»و برنامه «فیلمخانه» شبکه چهار جمعه 4تیر ماه ساعت ۲۰:۲۰ فیلم سینمایی «آخرین امپراطور» را روی آنتن می برند.
چهار شنبه 2 تیر 1400 ادامه...

سینمایی «شطرنج باز» و «بایگانی»

سینمایی «شطرنج باز» و «بایگانی»، سینمایی های آخر هفته شبکه چهار در آغاز اردیبهشت می باشند که به ترتیب پنجشنبه و جمعه ساعت 20:30پخش خواهند شد.
چهار شنبه 1 اردیبهشت 1400 ادامه...