به زودی

فصل دوم مسابقه«فن آورد»/فراخوان فصل دوم رقابت های مسابقه «فن آورد» شبکه 4 اعلام شد

مجموعه رقابت‌های تخصصی فن‌آورد، دوره ششم خود را در قالب رشته برنامه‌نویسی کامپیوتر حول ۲ گرایش «مدیریت هوشمند ترافیک شهری» و «مدیریت هوشمند شبکه توزیع کالا» در قالب فصل دوم برنامه تلویزیونی برگزار خواهد نمود که با دعوت از برنامه‌نویسان به این رقابت، مهارت‌های برنامه‌نویسی و فهم الگوریتم آنها را به چالش خواهد کشید.
سه شنبه 2 دی 1399 ادامه...

کتاب 4

مجله تلویزیونی در حوزه کتاب و کتابخوانی
دو شنبه 27 آبان 1398 ادامه...