شب روایت

گندم متن را خوردم و به پریدخت رسیدم/ هر لحظه ی زندگی زیست عاشوراییست

حامد عسکری شاعر و نویسنده ی مطرح کشورمان در هفتمین قسمت از برنامه ی شب روایت گفت :لحظه هایی وجود داشت که باید روایت میکردم و شعر این اجازه را به من نمیداد ولی گندم متن را خوردم و نتیجه ی آن پریدخت شد.
چهار شنبه 13 شهریور 1398 ادامه...

روضه الشهدا، نخستین مقتل نگاشته شده به زبان فارسی/کتاب روضه ، قدم خوبی در حوزه ی متون تاریخی ادبی

محمد حقی نویسنده و مهمان برنامه ی شب روایت گفت: بعد از تالیف کتاب روضه الشهدا اثر ملاحسین واعظ کاشفی انقدر این کتاب گسترش پیدا کرد که در جلسات ذکر مصیبت اهل بیت محور جلسات ،این کتاب بود و کم کم باب شد که به این جلسات روضه خوانی می گفتند.
چهار شنبه 20 شهریور 1398 ادامه...

مریم برادران:دوست دارم پیامدها و مشکلات بعد از جنگ را بنویسم/ حسرت مي خوردم كه مهدي باكري آن طور كه بايد شناخته نشده است!

مریم برادران نویسنده ی دفاع مقدس در خصوص همسران شهدا می گوید: همسران شهدا نیمه ی پنهان نیستند ، خیلی بیشتر از نیمه هستند و همه ی زندگی همسرانشان را حمایت می کنند اما در عین محکم بودن، بسیار هم آسیب دیده اند.
چهار شنبه 3 مهر 1398 ادامه...

در شب روایت بیان شد: می خواهند مولوی را از اسلام جدا کنند/ کشف 2200 آیه در مثنوی مولوی

سو استفاده هایی که از قرآن کریم شده در مورد مثنوی هم وجود دارد و مهم ترین دلیلش رابطه ی ناگستننی بین قرآن و مولوی است چون این شخص متاثر از قرآن است . اگر بخواهی به صورت مثنوی توجه کنی بیشتر گمراهی می آورد اما توجه به باطن مولوی هدایت کننده است.
چهار شنبه 10 مهر 1398 ادامه...

باید برای ترجمه ی کتاب کودک چارچوب و قاعده داشته باشیم / ترویج زندگی غرب ،تخریب فرهنگ ما

مهمان برنامه ی «شب روایت» گفت :ترجمه یک امر لازمی است که در همه جای جهان وجود دارد اما مشکل این است که چارچوب و منظومه ی فکری برای نشر کودک تعریف نشده است و بیشتر این کتابهای ترجمه روایت زندگی غرب است و نتیجه اش تخریب فرهنگ ما است.
چهار شنبه 17 مهر 1398 ادامه...