شب روایت

گندم متن را خوردم و به پریدخت رسیدم/ هر لحظه ی زندگی زیست عاشوراییست

حامد عسکری شاعر و نویسنده ی مطرح کشورمان در هفتمین قسمت از برنامه ی شب روایت گفت :لحظه هایی وجود داشت که باید روایت میکردم و شعر این اجازه را به من نمیداد ولی گندم متن را خوردم و نتیجه ی آن پریدخت شد.
چهار شنبه 13 شهریور 1398 ادامه...

روضه الشهدا، نخستین مقتل نگاشته شده به زبان فارسی/کتاب روضه ، قدم خوبی در حوزه ی متون تاریخی ادبی

محمد حقی نویسنده و مهمان برنامه ی شب روایت گفت: بعد از تالیف کتاب روضه الشهدا اثر ملاحسین واعظ کاشفی انقدر این کتاب گسترش پیدا کرد که در جلسات ذکر مصیبت اهل بیت محور جلسات ،این کتاب بود و کم کم باب شد که به این جلسات روضه خوانی می گفتند.
چهار شنبه 20 شهریور 1398 ادامه...