روایت

جایزه ی جلال صدای ملی است/ جایزه ی جلال متعادل ترین رفتار را در انتخاب آثار برگزیده دارد

مدیر عامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان گفت:جوایز زیادی در کشور برگزار میشود که در نحوه ی اجرا و نوع نگاه فراگیر نبوده اند اما مهم ترین فلسفه ی جایزه ی جلال این است که فراگیر بوده است و صدای ملی است.
چهار شنبه 6 آذر 1398 ادامه...