عشق

دکتر خسرو باقری در «معنای زندگی» مطرح کرد: عشق ورزی باید آگاهانه باشد/ نباید بین عقل و عشق منافاتی باشد، که اگر باشد اسمش عشق نیست/ عشق برای اعطلای زندگی ضروری است

«معنای زندگی» در پانزدهمین برنامه سری جدید خود،سه شنبه 31 اردیبهشت، با اجرا و کارشناسی دکتر سید محمد تقی موحد ابطحی میزبان دکتر خسرو باقری، استاد دانشگاه تهران بود تا به موضوع « عشق و معنای زندگی» بپردازند.
چهار شنبه 1 خرداد 1398 ادامه...

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مهدی عباسی در «معنای زندگی» مطرح کرد: ریشه ی اضطراب نداشتن معنا در زندگی است/ آرامش; گمشده ی زندگی بشر امروز است

«معنای زندگی» در هجدهمین برنامه سری جدید خود، جمعه 3 خرداد، با اجرا و کارشناسی دکتر سید محمد تقی موحد ابطحی میزبان حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مهدی عباسی آغوی، استاد حوزه و روانشناس بود تا به موضوع « آرامش و معنای زندگی» بپردازند.
یک شنبه 5 خرداد 1398 ادامه...