جواد طوسی کارشناس «فیلم خانه» شد/آغاز و پایان جشنواره فیلم های سینمایی با «مظنونین همیشگی» و «پرده آخر»/«صبح روز بعد» با کیومرث پوراحمد

جواد طوسی، رامتین شهبازی،محمدرضا مقدسیان و خسرو نقیبی منتقدین هفته سوم جشنواره فیلم های سینمایی شبکه چهارسیما هستند.

شنبه 15 تیر 1398 - 11:43:1ادامه...
جواد طوسی کارشناس «فیلم خانه» شد/آغاز و پایان جشنواره فیلم های سینمایی با «مظنونین همیشگی» و «پرده آخر»/«صبح روز بعد» با کیومرث پوراحمد
>> > 1 2 3 4 5  ... < <<