جایزه ی ملی "جلال" اما نا شناخته در جهان /جایزه ی جلال هیچ ربطی به اندیشه ی جلال ندارد

مجتبی گلستانی مهمان برنامه ی" شب روایت" در خصوص جایگاه جلال در ادبیات گفت: آثار جلال زیاد خوانده میشود و اثری که زیاد خوانده میشود باید نقد شود آل احمد کسی است که بسیار نوشته است و این دستاورد بزرگی نسبت به هم نسل های خود است.

چهار شنبه 13 آذر 1398 - 13:44:17ادامه...
جایزه ی ملی
>> > 1 2 3 4 5  ... < <<