زندگینامه دکتر سید محمد جزایری

 دکتر سید محمد جزایری،  دکترای تخصصی ویروس شناسی پزشکی از انگلستان (MD PhD)
دانشیار ویروس شناسی پزشکی، گروه ویروس شناسی، دانشکده بهداشت،  دانشگاه علوم پزشکی تهران

تأثیر متقابل علم وفناوری با جامعه

جامعه و فناوری دو موضوع مهم هستند که از زوایای مختلف با هم مرتبط می باشند .بنا به دیدگاههای متفاوت گاهی از منظر اجتماع و فرهنگ به فناوری نگاه می شود و گاه از منظر فناوری ، جامعه بررسی می گردد. دیدگاه اول بسیار شایع می باشد. همواره فناوریها پس از ورود به هر جامعه ای،توسط ارزشها و عرف و آداب و رسوم آن جامعه مورد توجه و یا نقد قرار می گیرند.

برنامه صبحگاهی طلوع، 28/8/93

سوال برنامه: سطح علمی دانشگاه ها را چگونه ارزیابی می کنید؟
در اینکه سطح علمی ما در دانشگاه، در حوزه علوم انسانی سطح مطلوبی نیست و ما هنوز نتوانسته ایم به استاندارهای داخلی که از مهمترین آن ها افق 1404 است و استاندارهای بین المللی نزدیک شویم تردیدی وجود ندارد.

اما نکته این جاست که چرا بعد از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب ما هنوز در مسیر نیل به این مهم نیز قرار نگرفته ایم؟ البته دست اندرکاران و متولیان امر تا حدود زیادی به چراها واقفند و بیشتر به دنبال چاره ها هستند لذا ما  نیز سعی می کنیم علاوه بر بیان علت ها، به راهکارهای دستیابی به اهداف را نیز بپردازیم.

برنامه طلوع تاریخ 93/07/23

شايد به ساده گي نشود حس هاي پنج گانه ي انسان را باهم مقايسه كرد . با وجود اين، مقايسه ي حسِ شنوايي و حسِ بينايي از يك جهت جالب است.

هر صبحگاه با طلوع شبکه فرهیختگان همراه باشید

برنامه صبحگاهی طلوع شبکه چهار از جمله برنامه های تلویزیون است که با دعوت از کارشناسان و صاحبنظران در حوزه های مختلف علمی، فرهنگی، هنری و... هر روز اطلاعات مفید فایده ای را به مخاطبانش ارائه می دهد. سري جديد  این برنامه با هدف خودباوري، غرور ملي، اميد بخشي، نشاط و آگاهي بخشي به مردم در حوزه هاي مختلف روی آنتن می رود. خواننده ی گفتگوی هفته نامه با کیوان بخشی"تهیه کننده برنامه طلوع" باشید.

  شماره پیامک 300004  
  پست الکترونیک sima4@irib.ir  
  کانال تلگرام  
  https://telegram.me/TV4_IRIB  

© 2016, Islamic Republic of Iran Broadcasting, Sima Channel 4 Department, All Rights Reserved