نسخه آزمایشی

پندار

پندار

کاوشی در جریان های روشنفکری ایران، هر روز ساعت19
شنبه 25 خرداد 1398 ادامه...

پندار

مجموعه 13 قسمتی «پندار» به تهیه کنندگی محسن ناجی از 24 فروردین ماه هر شب ساعت 23 به بررسی جریان های روشنفکری در ایران می پردازد.
سه شنبه 20 فروردین 1398 ادامه...