شب های هنر

یک اثر هنری اگر جامعه مخاطب را در نظر نگیرد بازنده است/ تبدیل باورها و اعتقادات مردم به کالا، اعتقادات را از بین می برد

شب تئاتر در سیزدهمین برنامه از سری جدید خود، شنبه 28 مهر، با اجرای منوچهر اکبرلو و موضوع «گذشته و حال تئاتر دینی» میزبان دکتر احمد جولایی، مدرس و پژوهشگر تئاتر دینی و دکتر حسین فرخی، استاد دانشگاه هنر بود.
یک شنبه 28 مهر 1398 ادامه...

باید برای ترجمه ی کتاب کودک چارچوب و قاعده داشته باشیم / ترویج زندگی غرب ،تخریب فرهنگ ما

مهمان برنامه ی «شب روایت» گفت :ترجمه یک امر لازمی است که در همه جای جهان وجود دارد اما مشکل این است که چارچوب و منظومه ی فکری برای نشر کودک تعریف نشده است و بیشتر این کتابهای ترجمه روایت زندگی غرب است و نتیجه اش تخریب فرهنگ ما است.
چهار شنبه 17 مهر 1398 ادامه...