نغمه های آسمانی

نغمه های آسمانی

مناجات خوانی در بستر و در دستگاه های موسیقی در شب های ماه مبارک از شنبه تا چهارشنبه در برنامه «نغمه ها و مناجات ها» هر شب ساعت 22:30 به روی آنتن می رود.
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 ادامه...