چرخ

بحران کرونا در «چرخ»

هشتادمین قسمت «چرخ» ساعت 19 امروز، یکشنبه 6 بهمن، با بررسی بحران ویروس چینی کرونا روی آنتن شبکه‌ی چهار می‌رود.
یک شنبه 6 بهمن 1398 ادامه...