زاویه پخش شده در6 دی ماه

موضوع:«تکثیر دانشگاهها و توسعه» میهمانان:دکتر حسین میرزایی ، دکتر امیررضا شاهانی و دکتر امیر ناظمی
تعداد بازدید: 30 دریافت فیلم

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
نمایش همه نظرات